(Suomenkielinen käännös alla)

Hear Here is about making visual representations of the moment and about being present. This interactive installation creates a situation where people can draw their immediate and natural sound scape onto blank cloths soon to be covered and layered with sonic documentation. Their sonic representations will be stitched into the cloth by Tucker and Fält. The sewn in sounds patch together people and the various moments that have happened over numerous wavelengths. 


Drawing participants are asked to make a visual representation of the sounds they hear.  You can use the area of your canvas to show distance between the sounds. Blindfolds will be available for you to use so that you can just focus on auditory elements. With that in mind, low-maintenance drawing tools such as markers and pencils will be offered. This is a time for the translation process from sound to drawing flow as freely as possible. 


Draped over furniture, hung from a clothesline, or laying peacefully on the lawn, the use of recycled sheets and raw material touch the mark of time. The history of these objects and the meaning they portray are visual. Hear Here ties in the past with the present through participatory action. The gathering of people to draw and sew together gives way for old traditions to carry on and for new ones to take shape.

 
This installation performance will happen in Kuhmo, Finland and will be carried over to Haikola, Russia as part of the Ethno Music Festival Sommelo. Karelia will be conjoined and embroidered using threads of all shades and sounds.  
 
Author: Arlene Tucker
Collaborator: Emma Fält
July 1-5, 2015

 


Kuule tässä installaatiossa on kyse kuvallisen esityksen tekemisestä. Esityksessä on kyse hetkessä olemisesta ja läsnä olemisesta. Tämä interaktiivinen installaatio luo mahdollisuuden, jossa ihmiset voivat piirtää tyhjälle kankaalle kuulemansa välittömän ja luonnollisen äänimaiseman. Tästä äänimaisemasta koostetaan myöhemmin äänellinen ja kuvallinen dokumentti. Tucker ja Fält tulevat myöhemmin ompelemaan tämän osallistujien kuva-ääni taideteoksen kankaalle. Omellut äänet yhdistää ihmisiä ja eri aallonpituuksilla yhdessä koettuja hetkiä.


Piirtämiseen osallistuvia henkilöitä pyydetään tekemään visuaalinen tulkinta ympäröivästä äänimaisemasta. Voit käyttää kankaalla olevaa tyhjää tilaa ilmentääksesi etäisyyttä kuulemiesi äänten välissä. Jos tarvitset voit käyttää silmiä peittävää sidettä keskittyäksesi paremmin ympärilläsi kuulemiisi ääniin. Työvälineiksi tarjoamme tusseja ja kyniä, joilla voit toteuttaa edellä mainittua. On siis aika antaa ympäristöstäsi kuulemiesi äänten muuntua vapaaseen piirrettävään muotoon.


Huonekalut verhoten, roikkuen pyykinarulla tai rauhallisesti nurmelle levitettynä. Kierrätettyjen lakanoiden ja raakamateriaalin (paljaan materiaalin, autenttisen materiaalin?) käyttö koskettavat aikamme merkkejä. Näiden esineiden historia ja merkitys sekä se mitä ne esittävät ja tuovat esiin ovat kuvallisia. Kuule tässä, pyrkii sitomaan menneisyytemme tähän hetkeen osallistavan toiminnan kautta. Ihmisten yhteen kokoontuminen piirtämisen ja ompelemisen kautta edistää vanhojen perinteiden jatkumista ja antaa mahdollisuuden uusien perinteiden muodostumiselle.


Installaatio-esitys toteutetaan: Kuhmossa, Haikossa, Venäjällä ”Sommelo” –festivaaleilla. Karjala ommellaan, piirretään ja liitetään yhteen käyttäen äänimaailmoin väritettyä korulankaa.


Kirjailija: Arlene Tucker

Yhteistyökumppan: Emma Fält

Heinakussa 1-5, 2015Voog. Make a website.